Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Posted by on 26.11.2017

Áno, presne tak. Ale toto zdieľanie nie je samozrejmé. Bezpodielové spoluvlastníctvo vzniká v manželstve spravidla len medzi manželmi, nie medzi inými osobami. Vlastne, aby som vás nezavádzala vzniká dňom uzavretia manželstva, na úrade, či v kostole. Je to jedno. Majetok, ktorý ste nadobudli ešte pred uzavretím manželstva sa nestáva spoločným. Spoločným je len to, čo nadobúdate počas

View Video Info