Čo ovplyvňuje finančnú gramotnosť?

Posted by on 29.9.2017

Ø  Vaše vlastné vzdelanie a odbor, v ktorom pracujete. Pokiaľ máte ekonomickú školu (strednú, vysokú) a pracujete v odboru, tak vaša finančná gramotnosť je pravdepodobne nad priemerom v SR. Ø  Vplyv má nie len vaše vlastné vzdelanie, ale tiež vzdelanie vašich rodičov. Čím vyššie, tím väčšia pravdepodobnosť, že sú rodičia a ich deti dostatočne finančne gramotní. Väčší vplyv

Ø  Vaše vlastné vzdelanie a odbor, v ktorom pracujete. Pokiaľ máte ekonomickú školu (strednú, vysokú) a pracujete v odboru, tak vaša finančná gramotnosť je pravdepodobne nad priemerom v SR.

žonglování

Ø  Vplyv má nie len vaše vlastné vzdelanie, ale tiež vzdelanie vašich rodičov. Čím vyššie, tím väčšia pravdepodobnosť, že sú rodičia a ich deti dostatočne finančne gramotní. Väčší vplyv na gramotnosť detí má vzdelanie a schopnosti matky.
Ø  Vyššiu finančnú gramotnosť majú obyvatelia miest, zatiaľ čo v menších obciach je finančná gramotnosť podpriemerná.
Ø  Vyššiu finančnú gramotnosť majú muži a tiež čím starší, tým ste viac finančne gramotný.

Najčastejší chyby pri spravovaní osobných financií
ØNedostatočná finančná rezerva, ktorá je vhodná k okamžitému použitiu.
ØFinancovanie krátkodobých záležitostí (dovolenka, vianočné darčeky) pôžičkami. Často sa tak stáva, že vianočné darčeky nie sú ešte na ďalšie Vianoce splatené.

ØNedostatočná orientácie v nákladoch na úver.
ØHromadenie peňazí vo finančných produktoch, ktoré ponúkajú nižší úrok, ako je inflácia. Pokiaľ napríklad dlhodobo držíte väčšie množstvo financií na svojom bežnom osobnom účte s minimálnym úrokom, tak každý rok dochádza k znehodnoteniu týchto úspor práve o percento ročnej inflácie.
Otestujte si svoju základnú finančnú gramotnosť

Ø  Ak si požičiate od banky 1000 eur s ročnou úrokovou sadzbou 12 %, tak za mesiac musíte vrátiť viac, alebo práve 1000 eur?
Ø  Ak do banky vložíte 1000 eur na 5 rokov s 10% úrokom, tak po piatich rokoch si vyberiete menej, viac, alebo presne 1500 eur?
Správne odpovede:

Ø    Pokiaľ si požičiavate od banky, tak banky strhávajú splátky bežných úverov každý mesiac. Úroky za požičanie peňazí sa počítajú ako percento z požičaných peňazí, pričom sadzby sú uvádzané za rok. Za každý mesiac v roku potom platíte úrok rovnajúci sa jednej dvanástine celkového ročného úroku čiastky, ktorú v tej chvíli dlžíte. Pokiaľ budete úver schopný splatiť už za mesiac a pokiaľ si za predčasné splatenie neúčtuje banka poplatky, tak za mesiac zaplatíte s 12% úrokom za každých požičaných tisíc eur presne 1010 eur.

dluhy

Ø    Ak nebudete vyberať celých päť rokov vôbec nič z uložených peňazí ani z pripísaných úrokov, tak využijete výhody tzv. zložených úrokov. Teda prvý rok dostanete 10 % z tisíc eur, druhý rok dostanete 10 % z tisíc eur a tiež z úroku, ktorý ste dostali v prvom roku, teda zo 100. A tak ďalej, pokiaľ si peniaze nevyberiete. Pri uložení 1000 eur a 10 % úrokom s ročným pripisovaním úrokov si tak po piatom roku môžete vybrať celkovo 1610,51 eur.
 
Akú máte finančnú gramotnosť? J

Čo ovplyvňuje finančnú gramotnosť?
Ohodnoťte příspěvek